Välkomna till en ny termin. Våra befintliga grupper startar under vecka 3. Dessutom planeras för en nybörjargrupp med tänkt start i början av februari. Kontakta info@lillasprakskolan.se för mer information.