Rörande corona och risken för smitta. Franskan fortsätter som vanligt tills vidare. Vår rekommendation är att om någon känner sig det minsta förkyld ska man stanna hemma. Och när man kommer till franskan är det en självklarhet att tvätta händerna.
Som många andra följer vi utvecklingen noga, och återkommer om förutsättningarna ändras.