Vi vill tacka alla deltagare, lärare och föräldrar i våra grupper för att ha hanterat denna höst på ett så fint sätt och lyckats upprätthålla undervisningen. Ibland har den skett digitalt men för det mesta har alla kunnat ses. Det är de bästa tillfällena, men det fungerar allt bättre även på distans.

Nästa termin börjar för de flesta grupper samma vecka som skolorna, vecka två. Låt oss hoppas på en fin vår, och ett gott nytt år!