Termin 2

9-11 år

Aug-dec

Torsdagar 15.00-17.00

Lov vecka 44

Undervisningen sker i grupper med maximalt åtta barn. Varje tillfälle är en och en halv eller två timmar, och då ingår att barnen gör ett mellanmål tillsammans med läraren. På franska förstås. Genom att göra saker tillsammans, på en vardaglig nivå, skapas en nyfikenhet och vilja till att närma sig språket. I och med att varje tillfälle är längre än de flesta kurser blir det inte någon katederundervisning utan lektionerna blir till en gemenskap.

Intresseanmälan